Οδηγός μέγεθος

Θερμοτάπητες PFM 150 W/m²
Τύπος Εμβαδόν(m²) Διάσταση (m) Ισχύς (W) Ηλεκτρικό ρεύμα (A) Ωμική αντίσταση (Ω)
PFM1 1 2 x 0,5 150 0,65 352,7
PFM1.5 1,5 3 x 0,5 225 0,98 235,1
PFM2 2 4 x 0,5 300 1,30 176,3
PFM3 3 6 x 0,5 450 1,96 117,6
PFM4 4 8 x 0,5 600 2,61 88,17
PFM5 5 10 x 0,5 750 3,26 70,53
PFM6 6 12 x 0,5 900 3,91 58,78
PFM7 7 14 x 0,5 1050 4,57 50,38
PFM8 8 16 x 0,5 1200 5,22 44,08
PFM9 9 18 x 0,5 1350 5,87 39,19
PFM10 10 20 x 0,5 1500 6,52 35,27
PFM11 11 22 x 0,5 1650 7,17 32,06
PFM15 15 30 x 0,5 2250 9,78 23,51
Θερμοτάπητες PFM 100 W/m²
Τύπος Εμβαδόν(m²) Διάσταση (m) Ισχύς (W) Ηλεκτρικό ρεύμα (A) Ωμική αντίσταση (Ω)
100PFM1 1 2 x 0,5 100 0,4 529
100PFM1.5 1,5 3 x 0,5 150 0,7 353
100PFM2 2 4 x 0,5 200 0,9 265
100PFM3 3 6 x 0,5 300 1,3 176
100PFM4 4 8 x 0,5 400 1,7 132
100PFM5 5 10 x 0,5 500 2,2 106
100PFM6 6 12 x 0,5 600 2,6 88
100PFM7 7 14 x 0,5 700 3,0 76
100PFM8 8 16 x 0,5 800 3,5 66
100PFM9 9 18 x 0,5 900 3,9 59
100PFM10 10 20 x 0,5 1000 4,4 53
100PFM11 11 22 x 0,5 1100 4,8 48
100PFM12 12 24 x 0,5 1200 5,2 44
© Warmup | Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση GR 447
447