Πλεονεκτήματα ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Ασφάλεια
Απόλυτα ασφαλές σύστημα, χωρίς κινδύνους διαρροών νερού ή σώματα σε υψηλή θερμοκρασία, καθώς και χωρίς ανάγκη αποθήκευσης εύφλεκτων υλών όπως είναι το πετρέλαιο. Πρόκειται για απόλυτα ασφαλές σύστημα θέρμανσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση, και kατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Χαμηλή Κατανάλωση
Σε αντίθεση με αυτό που γενικά θεωρείται, η χρήση της ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι οικονομικότερη από τα συμβατικά συστήματα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Η θέρμανση απαιτεί σημαντικά μικρότερη ισχύ, παρέχει ισχυρή θέρμανση με μικρότερο χρόνο αδράνειας, δεν έχει απώλειες λειτουργίας, λειτουργεί με υψηλή απόδοση έχοντας χαμηλή θερμοκρασία δαπέδου, προσφέρει άμεσο έλεγχο με ηλεκτρονικούς προγραμματιζόμενους θερμοστάτες, έχει μικρό χρόνο ημερήσιας λειτουργίας, μηδενικό κόστος συντήρησης και βλαβών ενώ συγχρόνως προσφέρεται με χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
Απόλυτο έλεγχο
Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση σε συνδυασμό με θερμική μόνωση μπορεί να θερμάνει γρήγορα ένα χώρο με μοναδική απαίτηση το σύστημα να είναι αναμμένο για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θέρμανσης Warmup, παρέχει ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο θερμοστάτη σε κάθε θερμαινόμενο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε χώρος ελέγχεται χωριστά, ρυθμίζεται η θερμοκρασία του κάθε χώρου σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες θέρμανσης και μειώνεται στο ελάχιστο η χρήση ενέργειας.
Ομοιομορφία θέρμανσης – υγιεινό περιβάλλον
Βάση της αρχής λειτουργίας της θέρμανσης, η θερμοκρασία δαπέδου δεν γίνεται αισθητή από τον χρήστη της θέρμανσης, αντιθέτως επικρατεί ομοιόμορφη ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης ακόμα και όταν περπατάμε ξυπόλυτοι. Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, δεν προκαλεί ξήρανση του αέρα ή ρεύματα αέρα μέσα στον χώρο, κρατώντας τον χώρο καθαρό, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια. Επίσης τα, όταν λειτουργούν, δεν προκαλούν επιβλαβές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
© Warmup | Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση GR 71
71