Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατασκευή: Καλώδιο ECTFE που περιβάλλεται στο φύλλο αλουμινίου
Τάση: 230V, 50Hz
Πάχος: 1μμ
Πλάτος: 500μμ
Μήκος Κρύου Μόλυβδου:
Πιστοποιητικά: Πιστοποιητικά
© Warmup | Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση GR 204
204