Οδηγός μέγεθος

Θέρμανση καθρέφτη WMD
Μοντέλο Μέγεθος Ισχύς (W) Τιμή (€)
WMD1 400 x 450 mm 70 42,00
WMD2 Διάμετρος 600mm 55 54,00
WMD3 290 x 290 mm 27 30,00
WMD4 600 x 1100 mm 132 70,00
© Warmup | Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση GR 190
190